35 81 60 55 thoma@thoma-el.dk

Få et gratis tilbud på din opgave

Udskiftning af Eltavle
Besparelse på 30%

Store fordele ved montering af ny eltavle:

  • Sikkerheden i bygningen højnes
  • Gældende lovgivning overholdes
  • Forsikringen dækker ved skader
  • Strømforsyningen i bygningen optimeres

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Indtast dit nummer for neden og vi ringer dig op
Vi kontakter dig

Vi ringer dig op eller skriver en e-mail, og sikre os at du får den rigtige vejledning omkring dine nye eltavle, og vi aftaler dernæst en dag samt tid til montering.

Afmontering
Vi afmonterer dine gamle eltavle, og sørger for at de bliver bortskaffet efter de gældende miljørigtige standarder – derefter monter vi din nye eltavle.
Opsætning

Vi monterer din nye eltavle, og sørger for at alt er lavet korrekt efter dine ønsker. Vi forlader ikke dit hjem før vi ved at du er tilfreds med din nye eltavle.

UDSKIFTNING AF ELTAVLE HØJNER SIKKERHEDEN
Udskiftning af eltavle til en ny model med HPFI-relæ er en sikkerhedsforanstaltning. Vi er autoriserede installatører, og vores eltavler er godkendte og opfylder alle krav til sikkerhed. Udskiftning af eltavle højner sikkerheden for el-installationer i alle slags byggeri. Det er lovpligtigt, at el-installationer skal beskyttes med et relæ, enten HFI eller HPFI, for at sikre, at defekte el-forbindelser ikke forårsager skader. I ældre bygninger findes tit eltavler, som det er nødvendigt at udskifte for at overholde gældende lov.

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER PÅ ELTAVLER

Vores priser er klart konkurrencedygtige for alle typer eltavler. Prisen på en eltavle varierer efter størrelsen på eltavlen og i forhold til omfanget af monteringsarbejdet. Størrelsen på eltavlen drejer sig om det antal kraftgrupper og lysgrupper, eltavlen skal omfatte. I ældre bygninger er der som regel kun én lysgruppe, hvilket ikke er lovligt. Udskiftning af sådanne gamle eltavler bør ske til en ny eltavle med mindst to lysgrupper. Reglerne angiver som minimum én lysgruppe for hver påbegyndt 50 m2 i bygningen, og mindst to lysgrupper selv ved små bygninger. For eksempel skal køkkener deles over to lysgrupper.

UDSKIFTNING TIL ELTAVLE MED RELÆ OG SIKRINGER
Kravene drejer sig selvfølgelig om sikkerhed. Eltavlen samler alt el i bygningen, et trafikknudepunkt for elektriciteten. Her finder vi sikkerhedsforanstaltningerne i form af sikringer og relæ, som får systemet til at slå fra, hvis der er defekter i bygningen. Nye eltavler har som regel et HPFI relæ, hvilket giver størst sikkerhed. Udskiftning af eltavle til en ny model giver sikkerhed og komfort.

STØRRELSEN PÅ ELTAVLER
Hvilken type eltavle, du skal bruge, afhænger således især af størrelsen på den bygning, hvor eltavlen skal monteres. Det normale format for en eltavle i familieboliger på omkring 150 m2 er 3-5 lysgrupper og 2-3 kraftgrupper, samlet i en såkaldt gruppetavle. Med denne størrelse eltavle får du dækket behovet for el i boligen, samtidig med at loven overholdes. Hertil hører, at en standard eltavle også har et HPFI relæ, hvilket er sikkerhedsmekanismen, som afbryder alt strøm i en lysgruppe, hvis en lokal defekt opstår.

AUTORISERET INSTALLATØR INSTALLERER HPFI RELÆ
Udskiftning af eltavle skal udføres korrekt, så den virker rigtigt. Fejlagtig montering kan give ustabil strømforsyning, som kan ødelægge elektriske apparater og installationer. Ved nybyggeri er installationen af eltavler klaret ret nemt, men udskiftning af gamle eltavler med nye kan være mere omfattende. Ved renovering af bygninger skal placeringen af eltavlen måske ændres. Udskiftning af eltavle skal altid udføres af en autoriseret installatør, og vi tester og godkender installationen.

ELTAVLEN GIVER SIKKERHED OG KOMFORT
Udskiftning af en gammel eltavle med en ny drejer sig især om at højne sikkerheden. En utidssvarende eller defekt eltavle repræsenterer en seriøs sikkerhedsrisiko og kan skabe brand i bygningen eller forårsage stødulykker. Opfylder den gamle eltavle ikke nutidens lovkrav, kan der i tilfælde af brand eller anden ulykke blive problemer med forsikringsdækningen. Så det er bestemt vigtigt med en udskiftning af eltavle.

STABIL STRØMFORSYNING

Udskiftning af eltavle giver mere effektiv strømforsyning i bygningen, fordi et passende antal kraftgrupper og lysgrupper stabiliserer og sørger for, at systemet ikke bliver overbelastet. Udskiftning af eltavle handler om at overholde loven, om at højne sikkerheden i bygningen, og om at skabe en passende og stabil strømforsyning. Kontakt os vedrørende udskiftning af eltavle, vi har stort sortiment og leverer straks.