35 81 60 55 thoma@thoma-el.dk

Få et gratis tilbud på din opgave

30% besparelse
Pris på Eltavle

Store fordele ved montering af ny eltavle:

  • Sikkerheden i bygningen højnes
  • Gældende lovgivning overholdes
  • Forsikringen dækker ved skader
  • Strømforsyningen i bygningen optimeres

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Indtast dit nummer for neden og vi ringer dig op
Vi kontakter dig

Vi ringer dig op eller skriver en e-mail, og sikre os at du får den rigtige vejledning omkring dine nye eltavle, og vi aftaler dernæst en dag samt tid til montering.
Afmontering

Vi afmonterer dine gamle eltavle, og sørger for at de bliver bortskaffet efter de gældende miljørigtige standarder – derefter monter vi din nye eltavle.
Opsætning

Vi monterer din nye eltavle, og sørger for at alt er lavet korrekt efter dine ønsker. Vi forlader ikke dit hjem før vi ved at du er tilfreds med din nye eltavle.

EN LOVPLIGTIG ELTAVLE ER PRISEN VÆRD FOR SIKKERHEDENS SKYLD
En ny eltavle med HPFI-relæ er en vigtig sikkerhedsforanstaltning i alle bygninger, hvor der er indlagt strøm. Vi udfører montering af godkendte eltavler og opfylder som autoriseret installatør alle gældende krav til sikkerhed. Det er et krav i loven, at alle el-installationer skal beskyttes via et relæ, HFI eller HPFI, for at sikre at defekte el-forbindelser ikke skader mennesker eller dyr eller kan skabe brandfare. I ældre bygninger findes ofte eltavler, der ikke klarer nutidens krav, og det er derfor nødvendigt at udskifte de gamle eltavler.

PRIS PÅ ELTAVLE AFHÆNGER BLANDT ANDET AF MONTERING
Vores pris på eltavle er helt klart konkurrencedygtig uanset hvilken slags eltavle, det gælder. Pris på eltavle varierer blandt andet i forhold til omfanget af monteringsarbejdet. Ved nybyggeri gælder det, at det især er størrelsen af byggeriet og hermed mængden og typen af installationer, der bestemmer priserne. Ved renovering er pris på eltavle på tilsvarende afhængigt af bygningens størrelse, men samtidig spiller det ind i hvilket omfang, der skal ændres på placeringen af installationerne. Hvis den nye eltavle skal placeres et nyt sted, betyder det kabelføring og andet installationasarbejde, hvilket forhøjer prisen på monteringsarbejdet.

STØRRELSEN AF ELTAVLE BESTEMMER OGSÅ PRIS
Også størrelsen på eltavlen spiller ind på prisen. Størrelsen drejer sig om det antal kraftgrupper og lysgrupper, eltavlen betjener. I gamle bygninger findes tit kun én lysgruppe, men det er ikke lovligt længere, og gamle eltavler bør derfor skiftes ud med en ny eltavle med minimum to lysgrupper. Reglerne siger, at der skal være én lysgruppe for hver påbegyndt 50 m2 i bygningen, og mindst to lysgrupper uanset hvor lille bygningen er. For eksempel siger loven, at et køkken skal deles over to lysgrupper.

ELTAVLENS RELÆ OG SIKRINGER HØJNER SIKKERHEDEN
Kravne drejer sig selvfølgelig om sikkerhed. Eltavlen er det sted i bygningen, hvor al elforsyning er samlet. Sikkerhedsforanstaltningerne i form af sikringer og relæ betyder, at systemet lukker ned i tilfælde af en defekt i en elektrisk installation eller et elektrisk apparat i bygningen. Normalt har nye eltavler et HPFI relæ, hvilket giver størst sikkerhed. Installation af eltavle giver sikkerhed for forsikringsdækning, og på den måde er vores pris for eltavle altid en god investering, fordi den sikrer på mere end én måde.

STØRRELSEN OG PRIS PÅ ELTAVLE
Det er naturligvis vigtigt, at en ny eltavle monteres korrekt, så den virker efter hensigten. Fejlagtig montering kan give forkert strømforsyning, hvilket kan ødelægge elektriske apparater i bygningen. Samtidig skabes sikkerhedsrisiko i bygningen. I nybyggeri er installationen af eltavler en forholdsvis nem sag, mens udskiftning af gamle eltavler med nye kan være noget mere kompliceret. I forbindelse med renovering af bygninger kan det komme på tale at ændre placeringen af eltavlen. I alle tilfælde skal installation af nyt HPFI relæ altid udføres af en autoriseret installatør, der tester og godkender installationen.

HPFI RELÆ ER INKLUDERET I PRIS PÅ ELTAVLE
Eltavlen skal monteres rigtigt, så den virker ordentlig. Fejlagtig montering kan medføre forkert strømforsyning, som kan beskadige elektriske apparater. Ved renovering af ældre bygninger kan det være nødvendigt at ændre placeringen af eltavlen, hvilket forhøjer vores pris på eltavle noget. Som autoriseret installatør tester og godkender vi installationen, og vi efterlader altid et ordentligt stykke arbejde, til en fornuftig pris for eltavle. Vores pris på eltavle er helt klart konkurrencedygtig uanset hvilken slags eltavle, det gælder. Pris på eltavle varierer blandt andet i forhold til omfanget af monteringsarbejdet. Ved nybyggeri gælder det, at det især er størrelsen af byggeriet og hermed mængden og typen af installationer, der bestemmer priserne. Ved renovering er pris på eltavle på tilsvarende afhængigt af bygningens størrelse, men samtidig spiller det ind i hvilket omfang, der skal ændres på placeringen af installationerne. Hvis den nye eltavle skal placeres et nyt sted, betyder det kabelføring og andet installationasarbejde, hvilket forhøjer prisen på monteringsarbejdet.