35 81 60 55 thoma@thoma-el.dk

Få et gratis tilbud på din opgave

30% besparelse
Pris på Eltavle

Store fordele ved montering af ny eltavle:

  • Sikkerheden i bygningen højnes
  • Gældende lovgivning overholdes
  • Forsikringen dækker ved skader
  • Strømforsyningen i bygningen optimeres

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Indtast dit nummer for neden og vi ringer dig op
Vi kontakter dig

Vi ringer dig op eller skriver en e-mail, og sikre os at du får den rigtige vejledning omkring dine nye eltavle, og vi aftaler dernæst en dag samt tid til montering.
Afmontering

Vi afmonterer dine gamle eltavle, og sørger for at de bliver bortskaffet efter de gældende miljørigtige standarder – derefter monter vi din nye eltavle.
Opsætning

Vi monterer din nye eltavle, og sørger for at alt er lavet korrekt efter dine ønsker. Vi forlader ikke dit hjem før vi ved at du er tilfreds med din nye eltavle.

ELTAVLE ER EN LOVPLIGTIG SIKKERHEDSFORANSTALTNING
Montering af en ny eltavle med HPFI-relæ er en sikkerhedsforanstaltning i enhver bebyggelse. Vores eltavler er godkendte og opfylder alle gældende krav til sikkerhed. Ideen med en eltavle er netop at højne sikkerheden i forbindelse med el-installationer i alle slags byggeri. Det er i Danmark lovpligtigt, at el-installationer skal være beskyttet af et relæ, enten HFI eller HPFI, som sikrer, at defekte el-forbindelser ikke kan skade mennesker ved brug. I ældre byggeri vil man ofte finde eltavler, der ikke lever op til de nugældende krav, og det vil være nødvendigt at udskifte disse gamle eltavler.

PRISER PÅ ELTAVLER
Vores priser på en ny eltavle er klart konkurrencedygtige uanset hvilken type eltavle, vi taler om. Prisen på en ny eltavle afhænger af størrelsen på eltavlen samt arbejdet ved montering. Størrelsen på eltavlen drejer sig om det antal kraftgrupper og lysgrupper, eltavlen skal omfatte. I ældre bygninger er der ofte kun én lysgruppe, men dette er ikke længere lovligt, og sådanne gamle eltavler skal udskiftes med en ny eltavle med mindst to lysgrupper. Reglen siger én lysgruppe for hver påbegyndt 50 m2 i bygningen, og altså mindst to lysgrupper også ved mindre bygninger.

EN NY ELTAVLE INDEHOLDER BÅDE SIKRINGER OG RELÆ
Eksempelvis siger loven, at et køkken skal kunne deles over to lysgrupper. Disse krav hænger naturligvis sammen med sikkerheden i systemet. Eltavlen er det sted, hvor alt el i bygningen samles, et trafikknudepunkt for elektriciteten i bygningen. Her findes samtidig sikkerhedsforanstaltningerne i form af sikringer og relæ, sådan at systemet slår fra i tilfælde af defekter enkelte steder i bygningen. Det mest normale for nye eltavler er et HPFI relæ, som giver den største sikkerhed.

Størrelsen på eltavler
Hvilken type eltavle, du skal bruge, afhænger således især af størrelsen på den bygning, hvor eltavlen skal monteres. Det normale format for en eltavle i familieboliger på omkring 150 m2 er 3-5 lysgrupper og 2-3 kraftgrupper, samlet i en såkaldt gruppetavle. Med denne størrelse eltavle får du dækket behovet for el i boligen, samtidig med at loven overholdes. Hertil hører, at en standard eltavle også har et HPFI relæ, hvilket er sikkerhedsmekanismen, som afbryder alt strøm i en lysgruppe, hvis en lokal defekt opstår.

HPFI RELÆ SKAL INSTALLERES AF AUTORISERET INSTALLATØR
Det er naturligvis vigtigt, at en ny eltavle monteres korrekt, så den virker efter hensigten. Fejlagtig montering kan give forkert strømforsyning, hvilket kan ødelægge elektriske apparater i bygningen. Samtidig skabes sikkerhedsrisiko i bygningen. I nybyggeri er installationen af eltavler en forholdsvis nem sag, mens udskiftning af gamle eltavler med nye kan være noget mere kompliceret. I forbindelse med renovering af bygninger kan det komme på tale at ændre placeringen af eltavlen. I alle tilfælde skal installation af nyt HPFI relæ altid udføres af en autoriseret installatør, der tester og godkender installationen.

NY ELTAVLE GIVER FØRST OG FREMMEST SIKKERHED
Udskiftning af en gammel eltavle med en ny er således først og fremmest et spørgsmål om at højne sikkerheden i bygningen. En utidssvarende og måske endda defekt eltavle udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko og kan skabe brand i bygningen eller forårsage ulykker, hvor mennesker eller dyr kan få stød. Hvis den gamle eltavle ikke opfylder de nugældende lovkrav, kan der ved brand eller anden ulykke blive problemer også med forsikringsdækningen. Derfor er det i høj grad vigtigt at få en ny eltavle monteret.

ELTAVLE GIVER EN STABIL OG PASSENDE STRØMFORSYNING
Samtidig vil en ny eltavle give en bedre strømforsyning i bygningen, fordi et passende antal kraftgrupper og lysgrupper giver stabilitet, når systemet ikke overbelastes. Sammenlagt drejer udskiftning af eltavle sig derfor dels om at overholde loven, dels om at højne sikkerheden i bygningen, og dels om at skabe en stabil og passende strømforsyning. Kontakt os for bestilling af ny eltavle, vi har bredt sortiment og leverer hurtigt.